ДОО «Наристе Ысык-Ата» Ысык-Атинский район

Гордимся

Курманбекова Наима — «Мисс Наристе 2022»
Омурова Элина
Курманбекова Наима
Кожокматов Байел
Джолдошева Аруке
Мергенбаев Нурел
Жумагазиева Айлин
Алмазова Айбике
Карыбекова Раян